Batı Marmara Bölge Müdürlüğü

Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

Müdürlüğümüz 27.10.1998 tarihli 23506 sayılı resmi gazete yayımlanan kararla faaliyete geçmiştir. Müdürlüğümüz Çorlu Havaalanı içerisinde DHMİ tarafından tahsis edilen 2 katlı binada hizmet vermektedir.

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname gereğince 29.11.2011 tarih 2011/2474 sayılı kararname ekinde taşra teşkilatı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlı Gümrük Müdürlükleri oluşturulmuş olup, bu çerçevede mevcut gümrük ve muhafaza müdürlükleri birleştirilerek tek bir çatı altında toplanmıştır.

İhtisas Gümrük Müdürlükleri’nce yapılan ithalat ihracat işlemlerinin dışında her türlü gümrük işleminin yürütüldüğü 1. sınıf gümrük idaresi olan Müdürlük, gerek dış ticaret gerekse gümrük işlemleri ile ilgili diğer tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hurda demir, asit yağı, kereste, tekstil, yaş deri ithalatı ve kimyevi madde, tekstil, mermer, MDF yonga vb. eşya ihracatı gerçekleştirilmektedir.
 
Diğer Bağlantı İdareleri:
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Biga Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Tekirdağ Personel Müdürlüğü