Batı Marmara Bölge Müdürlüğü

Tekirdağ Personel Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Bölge Müdürlüğünün insan gücü planlamasını yapmak.

b) Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarındaki personelin şahsi dosya ve kayıtlarını tutmak.

c) Bakanlıkça verilecek yetki ve alınacak onaylar çerçevesinde, aday memurların eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

ç) Bölge Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit ederek, yıllık hizmet içi eğitim tekliflerini hazırlamak ve yıllık hizmet içi eğitim planının oluşturulması için Bakanlığa göndermek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, Bölge Müdürlüğü personelinin vekâlet, tedvir, görevlendirme ve terfi işlemlerini yürütmek.

e) Bölge Müdürlüğünün yetkisi dâhilinde personelin görev yerlerinin tespitine yönelik işlemleri yürütmek.

f) Yetkisi dâhilinde geçici görevlendirme işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

g) Görev alanı ile ilgili tebligat ve bildirimlerin yapılmasını sağlamak.

ğ) Bölge Müdürlüğü personeli hakkında Bakanlıkça inceleme ve soruşturma yapılması için gönderilen evrakla ilgili işlemleri yürütmek.

h) Denetim elemanlarınca personel ile ilgili düzenlenen raporlardaki idari ve disiplin yönünden getirilen önerilere ilişkin işlemlerin takibini yapmak.

i) Gözaltına alman veya tutuklanan personel ile görevden uzaklaştırılan personele ilişkin bilgi ve belgeleri temin etmek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve yargı sürecini takip etmek.

j) Bölge Müdürlüğü personelinin sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

k) Özürlü ve eski hükümlü kontenjanları ile ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek.

l) Birimlerin ve personelin görevleri ile ilgili performans denetimini yapmak.

m) Personelce verilecek olan genel ve ek mal beyanları ile istifa, emeklilik, göreve son ve benzeri gibi durumlarda alınması gereken mal beyanlarını Bakanlığa göndermek.

n) Yeniden kimlik talebinde bulunanların geri alman eski kimliklerini komisyon marifeti ile imha etmek.

o) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Diğer Bağlantı İdareleri:
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Biga Gümrük Müdürlüğü
Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü