Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, 20.01.1939 tarihinde Tekirdağ Gümrük Baş Memurluğu olarak kurulmuş, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 67 sayılı, 11.05.1981 günlü Genelgesi ile 1. Sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne yükseltilmiştir. (Mülga) Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısıyken 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurulan Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün bağlantısı olarak Tekirdağ ili 100. Yıl Mahallesi Tekirdağ-Malkara Karayolu üzerindeki adresinde faaliyetini sürdürmektedir. İhtisas Gümrük Müdürlükleri’nce yapılan ithalat-ihracat işlemlerinin dışında her türlü gümrük işleminin yürütüldüğü 1. sınıf gümrük idaresi olan Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’nde, hurda demir, kütük demir, cam kavanoz-bardak, asetik asit, nişasta, canlı hayvan, buğday vb. gibi eşyaların ithalatı ile, mermer, un, mobilya, çimento, klinker vb. gibi eşyaların ihracatı yapılmaktadır.
 
A Tipi Antrepolar     C Tipi Antrepolar     Geçici Depolamalar
 

İletişim
Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi Kent Sokak No:3
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

Tel: 0282 262 00 04
Fax:0282 261 00 03


<