BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAK OLAN UZLAŞMA BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILACAK OLAN UZLAŞMA BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
Bölge Müdürlüğümüze gerçekleştirilecek uzlaşma başvurularının 12.09.2018 tarihinden itibaren öncelikle Bakanlığımız web sitesi üzerinden ("https://uygulama.ticaret.gov.tr/uzlasmatalep" adresinden) yapılması gerekmektedir.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 10/1 maddesine uygun bir biçimde yapılacak başvurunun, anılan Yönetmeliğin 11/1 maddesi kapsamında başvuru süresi açısından değerlendirilmesinde webde doldurulup çıktısı alınan form ve eklerinin ilgili merciin evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınacağından mutlak surette alınacak çıktının ilgili mercie intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Gerçekleştirilen uzlaşma görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varılması halinde, yükümlü, kendisine verilen Uzlaşma Tutanağı ekinde yer alan "Ödeme İçin Tahakkuk Listesi"ndeki EU/CU kodlu tahakkuk numarası ile ödeme yapabilmektedir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından, şu anda, yükümlülerin bu ödemeleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Ekonomi Bankası aracılığıyla yapabildikleri bilgisi alınmıştır.