Sınav İlanı

İLAN
Alt işveren işçisi olarak Bölge Müdürlüğümüz ve Çerkezköy Gümrük Müdürlüğünde çalışan işçilerin 24.12.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı K.H.K.’nın 127’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ve buna müteakip 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden  “ilan” başlığı gereği olarak sürekli işçi pozisyonlarına atana bilecekler için aşağıda belirtine tarih, saat ve yerde yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılacakların belirtilen tarih, saat ve yerde bulunmaları tebliğ olunur.
 
 

İSİM SOYADI TARİH SAAT SINAVIN YAPILACAĞI YER SINAV TÜRÜ
EROL ERSOY 15.03.2018 10:00 Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Yazılı
FİLİZ ÇOLOĞLU 15.03.2018 10:00 Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Yazılı
GÜLÇİN KORKMAZ 15.03.2018 10:00 Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Yazılı
SEVİM DOMBAYCI 15.03.2018 10:00 Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Yazılı
 
 
İSİM SOYADI TARİH SAAT SINAVIN YAPILACAĞI YER SINAV TÜRÜ
EROL ERSOY 15.03.2018 14:30 Başlayacaktır Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Sözlü
FİLİZ ÇOLOĞLU 15.03.2018 14:30 Başlayacaktır Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Sözlü
GÜLÇİN KORKMAZ 15.03.2018 14:30 Başlayacaktır Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Sözlü
SEVİM DOMBAYCI 15.03.2018 14:30 Başlayacaktır Batı Marmara GTBM Toplantı salonu Sözlü

 
SINAV KONULARI: Temizlik, Hijyen, Tarih ve Genel Kültür konularında 25 Adet test usulü yapılacaktır.