26 Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlamaları

26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde 26.01.2018 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürü Vekilimiz Abdullah ÖZGÜR, idare yöneticileri ve personelimizin katılımı ile Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenk sunma töreni sonrası Bölge Müdürü Vekilimiz Abdullah ÖZGÜR ve beraberindeki heyet Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN'ı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör KARAKOÇ'u ziyaret ettiler.

 Bölge Müdürü Vekilimizin konuşması;

Sayın Valim;
Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları,
26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü mensupları olarak büyük önder ATATÜRK’ün manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Bu vesile ile Devletimizin kurucusunu ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Başta Devletimizin ve milletimizin akibeti için Afrin’de bulunan tüm güvenlik güçlerimizin   en az kayıpla  başarılı olması için dua ediyoruz.
Gümrük Kavramı, ilk çağlardan itibaren uzun yıllar, mali nitelikli bir vergi türü olarak ele alınmıştır.  Sanayi devriminden sonra gümrük rejimlerinin; ticaretin yönlendirilmesinde, ulusal ekonomilerin uluslararası ticaretten daha fazla pay almasının temininde,  ulusal sanayinin teşvik edilmesinde  etkili bir politika aracı olarak kullanıldığını görmekteyiz.
Ancak zaman içinde gümrük rejimleri ve uygulamalarının karmaşık yapısı,  gittikçe egemen olmaya başlayan himayeci görüşlerin uluslararası mübadeleyi zorlaştırdığı ve ticaretin gelişmesine engel olduğu görülmüştür. Bu durum 19. asır başından itibaren, gümrük mevzuatı ve uygulamaları konusunda, uluslararası  bir uzlaşma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.  
Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin önemli görevler üstlenen  “Dünya Gümrük Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak adlandırılan teşkilat,  ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihini esas alarak, her yılın  26 Ocak gününü, DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ olarak ilan etmiş olup, bu tarih tüm Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. Bu bağlamda toplumda gümrük hizmetlerinin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
Dünya Gümrük Örgütü her yıl için bir tema belirlemektedir. Bu yılki temamız ” Ekonomik Kalkınma için Güvenli Bir İş Ortamı”  olarak tespit edilmiştir.  
Ekonomik kalkınma; teknolojik ilerleme ve gelişme ile birlikte huzurlu ve güvenli bir ortamda artış gösterirken,  kaos ve belirsizlikten   olumsuz etkilenmektedir.  Dünya Gümrük Örgütü tarafından oluşturulan SAFE Standartları ile dünya  gümrüklerinde kesinlik ve tahmin edilebilirliğin  sağlanması hedeflenmektedir. Standart modeller oluşturmak ve bu şekilde hem  gümrük idarelerinin hem de  iş sahipleri arasında gelişmiş bir işbirliğinin sağlanması öngörülmektedir.  Bu gelişmiş iş birliğinin sonucunda ticaretin ve iş akışlarının farkındalığını artıracak şekilde işlemlerin kolay ve kısa sürede yapılması ile maliyetler düşecek ve ekonomik anlamda güvenli bir iş ortamı oluşmuş olacaktır. Böyle bir ortamda ekonomik kalkınma kaçınılmazdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük İdareleri olarak güvenli iş ortamını oluşturmak için 7 gün 24 saat esasına göre elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.  Devlet memuru olmanın bilinci ve sorumluluğunu idrak etmiş kamu görevlileri olarak gümrük hizmeti iş akış sürecindeki tüm tarafların etkin destekleyicileriyiz.  
Gümrük idareleri olarak,  gerek sınır komşumuz olan ülkelerle bilgi paylaşımı,  ortak proje geliştirme ve uygulama, gerekse ülke içinde yakın paydaşlarımız olan ithalatçılar, ihracatçılar, sanayiciler, nakliyeciler, antrepo sahip ve işleticileri, ticaret erbabı ve bunların kurumsal statüdeki temsilcileri olan Sanayi ve Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Gümrük Müşavir Dernekleri, Organize Sanayi ve Serbest Bölge Kurum ve Kuruluşları ile koordineli çalışmaya özen gösteriyoruz.
Gümrük kavramından esas olarak Türkiye’ye giren ve çıkan eşyaya  uygulanacak kuralları anlamamız gerekmektedir. Bu anlamda Gümrükler, bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Ekonominin olmazsa olmaz parametreleri olan tarım ve sanayinin dış etkenlerden korunmasından, gelecek nesillerin maddi ve manevi sağlığının korunmasına    kadar çok geniş alanda hizmet veren gümrük teşkilatları,  devletlerin kaderlerinde önemli rol oynayabilmektedirler. Vergi tahsilatlarının yüzde yirmisinin gerçekleştirildiği gümrük idareleri kamu maliyesinin  önemli bir  unsurudur. 2017 yılı itibari ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünden 4.368.911.520 USD ithalat, 1.170.876.195 USD ihracat yapılmış olup ithalat nedeni ile gümrük vergisi ve KDV olarak 2.320.141.120 TL vergi tahsilatı yapılmıştır. Çanakkale ve Tekirdağ illerini kapsayan Gümrük  Bölge Müdürlüğü hizmet çevresinde ise dış ticaret verileri  8 milyar USD  ithalat, 3.264.266.000 USD ihracat ve 3.675.102.926 TL vergi tahakkuku ve tahsilatı olarak gerçekleştirilmiştir. Teknolojinin en son yeniliklerini kullanarak ülke refahının arttırılmasını teminen dış ticaret politikalarının hayata geçirilmesinin  yanı sıra, emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizleri yapmak suretiyle her türlü yasa dışı eşya hareketinin önlenmesi noktasında da  etkin bir mücadele devam etmektedir.
Sözlerime son verirken başta ülkemiz olmak üzere; tüm Dünya Gümrük İdareleri çalışanları, gümrük müşavirleri ve gümrüklerle yakın işbirliği içinde hizmet üreten kurum ve kuruş mensuplarının Dünya Gümrük Gününü içten duygularla kutluyor, başarılarla dolu güvenli nice dünya gümrük günleri dilerim.