Antrepo Kodları Hakkında Duyuru

Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.11.2017 tarih 29367012 sayılı yazıları ile Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Tekirdağ, Çerkezköy ve Çanakkale Gümrük Müdürlükleri denetiminde bulunan antrepolara Bölge Müdürlüğünüz kodu olan (59)’lu yeni kodlar verilmiştir.
Gümrük işlemlerinde karışıklığa sebep olmamak açısından (59)’lu yeni antrepo kodların açılış tarihi olarak 22.11.2017 tarihi belirlenmiştir. Söz konusu tarihe kadar antrepo işlemleri eski kodlar üzerinden yapılacak olup, anılan tarihten sonra ise eski kodlara eşya girişine bloke konulacağından, işlemlerin yeni (59)’lu kodlar üzerinden yapılması gerekmektedir.
İlgililerin gümrük iş ve işlemlerine ilişkin yeni antrepo kodları ile ilgili olarak antrepoların bağlı bulunduğu Gümrük Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.