Bakan Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleriyle Bir Araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen "Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleri ve 2. Gümrük Müdürleri̇ Toplantısı"na katıldı. Toplantıya Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğün'den Bölge Müdür Vekilimiz Abdullah Özgür katılmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri dikkate alındığında daha çok çalışılması, daha etkin yönetim metotlarının uygulanması ve daha yenilikçi yaklaşımların ortaya konulması gerektiğini söyledi.

- Bürokratik Atalet
 Bakanlık olarak, yenilikçi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı benimsendiğini vurgulayan Tüfekci ''bürokratik atalet ve rutinleşmeye karşı katılımcı bir yaklaşımla, yönetim anlayışımızı, yapımızı ve uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz'' dedi.

İyi işleyen, şeffaf ve hesap verme sorumluluğu olan bir yönetim tarzı, ekonominin elverişli bir ortamda gelişimini kolaylaştırır diyen Tüfenkci dolayısıyla;
  • Katılımcılık, Şeffaflık,
  • Hesap Verebilirlik, Etkililik,
  • Hizmetlerin Sonucuna Odaklılık,
  • Bürokratik İşlemlerde Sadelik,
  • Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma, gibi ilkelerin uygulama etkinliğini gümrük idarelerimizde daha da artırmak istiyoruz dedi.