Batı Marmara Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerine yönelik olarak 02.12.2014 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğümüz, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.