2015 Yılı İtibariyle Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Verileri

İTHALAT VERİLERİ

2015 yılına ait Türkiye dış ticaret verileri İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında incelendiğinde; 207.234 milyar dolar olan ithalatın 6.694.621.505 milyar doları Batı Marmara GTB’de gerçekleştirilmiş olup, bu rakam Türkiye genelinde yapılan toplam ithalatın % 3,2’sine karşılık gelmektedir.

Tablo-1: İthalat İstatistikleri (2015 yılı Ocak-Aralık Dönemi) Bölge müdürlükleri bazında bakıldığında; 2015 yılında Bölge Müdürlüğümüz % 3,2 oranındaki ithalat ile diğer bölgelere oranı aşağıda gösterilmiştir.
 
Grafik 1-: Bölge Müdürlükleri Bazında İthalat Verileri (%)Batı Marmara Bölgesine ait dış ticaret verilerine göre; 2015 yılında Bölge Müdürlüğümüzden en çok ithalat yapılan ülke 1.192 milyar dolar ile Rusya olmuştur. Rusya'yı yaklaşık 637.9 milyon dolar ile Almanya, 575.2 milyon dolarla ise Hindistan izlemiştir.

Grafik-2: Batı Marmara Bölgesinden En Çok İthalat Yapılan ÜlkelerAynı dönemde Batı Marmara GTBM'de en fazla ithal edilen ürünler ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Tablo-2: Batı Marmara GTBM'de En Fazla İthal Edilen Ürünler
 İHRACAT VERİLERİ:

2015 yılına ait Türkiye dış ticaret verilerine göre; 143.8 milyar dolar olan ihracatın 2,651 milyar doları Batı Marmara GTBM tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu rakam Türkiye genelindeki ihracatın % 1,8’ini oluşturmaktadır.

Tablo-3: İhracat İstatistikleri (2015 yılı Ocak-Aralık Dönemi) 


Grafik-3: 2015 Yılı Bölge Müdürlükleri Bazında İhracat Verileri Grafik-4: Batı Marmara GTBM'den En Çok İhracat Yapılan Ülkeler


 Tablo-4: Batı Marmara GTBM'de En Fazla İhraç Edilen ÜrünlerTablo-5: Batı Marmara GTBM 2015 Yılı Beyanname Sayıları