2016 Yılı İtibariyle Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret Verileri

İTHALAT VERİLERİ

2016 yılına ait Türkiye dış ticaret verileri İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında incelendiğinde; 198 milyar dolar olan ithalatın 6.445.032.266 milyar doları Batı Marmara GTB’de gerçekleştirilmiş olup, bu rakam Türkiye genelinde yapılan toplam ithalatın % 3,2’sine karşılık gelmektedir.

Tablo-1: İthalat İstatistikleri (2016 yılı Ocak-Aralık Dönemi) Bölge müdürlükleri bazında bakıldığında; 2016 yılında Bölge Müdürlüğümüz % 3,2 oranındaki ithalat ile diğer bölgelere oranı aşağıda gösterilmiştir.
 
Grafik 1-: Bölge Müdürlükleri Bazında İthalat Verileri (%)Batı Marmara Bölgesine ait dış ticaret verilerine göre; 2016 yılında Bölge Müdürlüğümüzden en çok ithalat yapılan ülke 930 milyon dolar ile Rusya olmuştur. Rusya'yı yaklaşık 735,5 milyon dolar ile Hindistan, 635,9 milyon dolarla ise Almanya izlemiştir.

Grafik-2: Batı Marmara Bölgesinden En Çok İthalat Yapılan ÜlkelerAynı dönemde Batı Marmara GTBM'de en fazla ithal edilen ürünler ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
Tablo-2: Batı Marmara GTBM'de En Fazla İthal Edilen Ürünler
 İHRACAT VERİLERİ:

2016 yılına ait Türkiye dış ticaret verilerine göre; 142,5 milyar dolar olan ihracatın 2,490 milyar doları Batı Marmara GTBM tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu rakam Türkiye genelindeki ihracatın % 1,8’ini oluşturmaktadır.

Tablo-3: İhracat İstatistikleri (2016 yılı Ocak-Aralık Dönemi) 


Grafik-3: 2016 Yılı Bölge Müdürlükleri Bazında İhracat Verileri Grafik-4: Batı Marmara GTBM'den En Çok İhracat Yapılan Ülkeler


 Tablo-4: Batı Marmara GTBM'de En Fazla İhraç Edilen ÜrünlerTablo-5: Batı Marmara GTBM 2016 Yılı Beyanname Sayıları