2016 Yılı Uzlaşma İstatistikleri

31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında 2016 yılı itibarıyla Bölge Müdürlüğümüz Uzlaşma Komisyonuna yapılmış olan uzlaşmalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.