Tanıtım

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz 22/12/2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 29/11/2011 tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu binanın 2. katında faaliyetine başlamıştır.

Bölge Müdürlüğümüz 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, ilgili ithalat ve ihracat mevzuatı ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, bağlantı Gümrük Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü aracılığıyla her türlü yolcu ve eşyaya ilişkin gümrük hizmetlerini yürütmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile müştereken hizmet verilen 3 katlı bir binanın 2. katında yerleşiktir. Bu binanın giriş ve 1. Katın yarısında Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 1. Katın diğer yarısında Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 2. katında Bölge Müdürlüğümüz birimleri hizmet vermektedir.


 Bölge Müdürlüğümüz Personel Durumu:
Bölge Müdürlüğümüz Denetimindeki Geçici Depolama ve Antrepo Sayıları:

 

İdareler A Tipi C Tipi Geçici Depo. Toplam
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü 13 4 4 21
Çorlu Havalimanı Gümrük Müd.     2 2
Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü 7 4 2 13
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü 1 4 2 7
Biga Gümrük Müdürlüğü 2 2 1 5
Toplam 23 18 11 49

Bölge Müdürlüğümüz Dış Ticaret Hacmi:

2016 YILI İŞLEM HACİMLERİ