Özel Büro Şubesi

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

a) Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı
temsil etmek, gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.

b) Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek.

c) Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.

ç) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.